42 ปีแห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม

ชัยชนะแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

ปีนี้การใกล้กันของวาระครบรอบการสมภพและวิลาดะฮ์อันจำเริญของนายหญิงแห่งสรวงสวรรค์-ฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) และวันถือกำเนิดของท่านอิมามโคมัยนี กับวาระครบรอบ ๔๒ ปีชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ทำให้เรารำลึกถึงสัจธรรมความจริงข้อหนึ่งและปรากฏการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ว่าการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านภายใต้การนำของท่านอิมามโคมัยนีนั้น ก่อรูปและอุบัติขึ้นด้วยนามของนายหญิงฟาติมะฮ์ (อ)

ท่านอิมามโคมัยนีได้กล่าวถึงความประเสริฐต่างๆ ของนายหญิงไว้ในหลายวาระด้วยกัน เช่น ท่านอิมามกล่าวว่า

มิติทั้งหมดที่สามารถจินตนาการได้สำหรับสตรีคนหนึ่ง และสำหรับมนุษย์คนหนึ่งนั้น รวมอยู่ในตัวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) เธอไม่ใช่สตรีธรรมดาๆ ทั่วไป แต่เธอคือที่มีมิติทางจิตวิญญาณอันสูงส่ง สตรีในมิติของมะละกูต มนุษย์ในความหมายที่แท้จริงและสมบูรณ์ของคำว่ามนุษย์ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความเป็นสตรีที่แท้จริง ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ……..สตรีที่มีคุณสมบัติทั้งหมดของเหล่าศาสดา หากเป็นบุรุษ เธอจะเป็นศาสดา…..”  (صحیفه امام، ج ۷، ص ۳۳۷»

เป็นไปได้ที่เรื่องหนึ่งที่ญิบรีลกล่าวถึง คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของผู้สืบเชื้อสายผู้สูงศักดิ์ของท่านหญิง อิมามซอหิบุซซะมาน (อ) ซึ่งเรื่องของอิหร่านอาจเป็นประเด็นหนึ่งในนั้น….

อิมามโคมัยนี

ชีวิตของท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) คือมหานทีอันกว้างไพศาลแห่งการดิ้นรน การต่อสู้ การลงมือทำ และชะฮาดัตในที่สุด

ในอีกวาระหนึ่ง ท่านอิมามโคมัยนีได้กล่าวกับที่ประชุมของสตรีเกี่ยวกับความประเสริฐของนายหญิงว่า

ฟาติมะฮ์ (อ) มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีก ๗๕ วันหลังจากคุณพ่อ เธอโศกเศร้าเสียใจมาก ญิบรีลได้เพียรมาหาเธอเพื่อปลอบใจและแจ้งถึงเรื่องราวต่างๆ ในอนาคต…. ญิลรีลเพียรมาหาท่านหญิงบ่อยมากและฉันไม่คิดว่านอกจากบรรดาศาสดาผู้ทรงเกียรติในชั้นแรกแล้ว จะมีรายงานเช่นนี้เกี่ยวกับผู้ใดอีกที่ภายในระยะเวลา ๗๕ วันญิบรีลจะไปมาหาสู่และแจ้งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้รับรู้ แต่ญิบรีลได้แจ้งเรื่องเหล่านั้นแก่ท่านหญิง แจ้งถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านหญิงในอนาคต โดยมีท่านอะมีรคอยจดบันทึกไว้…

อิมามโคมัยนีได้ย้ำเน้นว่า “เป็นไปได้ที่เรื่องหนึ่งที่ญิบรีลกล่าวถึง คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของผู้สืบเชื้อสายผู้สูงศักดิ์ของท่านหญิง อิมามซอหิบุซซะมาน (อ) ซึ่งเรื่องของอิหร่านอาจเป็นประเด็นหนึ่งในนั้น….

ดังนั้น การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านจึงก่อรูปขึ้น—ขยายตัวไปในวงกว้าง—และประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะด้วยกับนามของท่านหญิงฟาติมะฮ์และอะอิมมะฮ์ (อ) และยืนหยัดอย่างสง่างามมาจนถึง ๔๒ ปีในวันนี้แล้ว

แหละนี่คือความแตกต่างที่แท้จริงของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านกับการปฏิวัติอื่นทั้งหมด เพราะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ด้วยกับบารมีของอิสลาม เอาลิยาอุลลอฮ์ และเหล่ากัลยาณชน การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้บทเรียนทั้งหมดมาจากสำนักคิดของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ดังที่ท่านอิมามคอเมเนอีได้กล่าวในการปราศัยกับบรรดาสตรีถึงคุณสมบัติของท่านหญิงศิดดีเกาะฮ์ ฏอฮิเราะฮ์ว่า

คุณลักษณะและบุคคลิกภาพของท่านหญิงซะฮ์รอผู้ผ่องแผ้ว ในมิติทางการเมือง ทางสังคม และในทางการญิฮาดนั้น เป็นบุคคลิกภาพที่โดดเด่นและสูงส่งอย่างยิ่ง จนกระทั่งสตรีนักต่อสู้ สตรีนักปฏิวัติ และสตรีนักการเมืองทุกคนในโลกนี้ สามารถเก็บเกี่ยวบทเรียนจากช่วงชีวิตสั้นๆ และเต็มไปด้วยเนื้อหาและความหมายของท่านหญิงได้ สตรีที่เกิดขึ้นมาในบ้านแห่งการปฏิวัติ และใช้ชีวิตทั้งหมดในวัยเด็กไปในอ้อมกอดของบิดาผู้หนึ่งที่อยู่ในฐานะของนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่ไม่มีวันถูกลืมเลือนได้ เธอคือเด็กผู้หญิงที่ได้ลิ้มรสของความยากลำบากของการต่อสู้ในมักกะฮ์ เธอถูกพาไปอยู่ในช่องเขาอบูฏอลิบ เธอได้สัมผัสกับความหิวโหย ความยากลำบาก ความหวาดกลัว และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในยุคของการต่อสู้ในมักกะฮ์ และเมื่ออพยพไปยังมะดีนะฮ์ เธอคือภรรยาของบุรุษผู้หนึ่งที่ชีวิตทั้งชีวิตคือการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์ ในระยะเวลาเกือบ ๑๑ ปีของการใชีชีวิตคู่ของท่านหญิงฟาติมะฮ์และอะมีรุลมุอ์มินีน (อ) ไม่มีปีใดเลย — หรือไม่มีครึ่งปีใดเลยที่สามีผู้นี้จะไม่ได้เข้าสู่สนามรบในทางของอัลลอฮ์….

ท่านอิมามคอเมเนอีได้กล่าวว่า

ดังนั้น ชีวิตของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ แม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆ ราว ๒๐ ปี ก็ตาม แต่ชีวิตดังกล่าวนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้ ญิฮาด ความบากบั่น การทำงานเชิงปฏิวัติ ความอดทนเพื่อการปฏิวัติ การเรียนรู้ การสอนสั่ง การปราศรัย และการปกป้องนุบูวะฮ์ อิมามะฮ์ และระบอบอิสลาม ชีวิตของท่านหญิงคือมหานทีอันกว้างไพศาลแห่งการดิ้นรน การต่อสู้ การลงมือทำ และชะฮาดัตในที่สุด …

จากคำพูดของอิมามโมัยนีและอิมามคอเมเนอีข้างต้น ทำให้เราตระหนักได้ว่า ชีวิตที่เต็มไปด้วยความบากบั่น การดิ้นรนต่อสู้ และการญิฮาดในวิถีทางแห่งเป้าหมายอันสูงส่งของอิสลาม และการปกป้องนุบูวะฮ์ อิมามะฮ์ และระบอบอิสลามนั้น คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซะฮ์รอ (อ) สำหรับมวลมุสลิมในทุกยุคทุกสมัย

ท่านหญิงได้สอนบทเรียนแก่ผู้ที่รักท่านทุกคนว่า ต้องต่อสู้กับ “การกดขี่” และ “ผู้กดขี่” และการปกครองต้องอยู่ในมือของผู้ที่คู่ควรเท่านั้น แหละนี่คือปรัชญาของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ท่านหญิงได้สอนมวลมุสลิมว่าสัจธรรมต้องอยู่ในมือของผู้คนของสัจธรรมเท่านั้น และด้วยกับการยึดมั่นอยู่กับบทเรียนเหล่านี้นี่เองที่ทำให้การปฏิวัติอิสลามได้รับชัยชนะและดำรงอยู่ในจนถึง ๔๒ ปี

ด้วยกับวิลาดัตของท่านศาสดา บรรดารูปเคารพและเจว็ดทั้งหมดล้มครืนและพังทลาย และด้วยกับวิลาดัตของอิมามมะอ์ศูมแต่ละท่าน ชัยตอนที่เตรียมพร้อมสำหรับการทำให้มนุษย์หลงทางต้องสิ้นหวังมากยิ่งๆ ขึ้น การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในศตวรรษที่ ๒๐ และการดำรงอยู่และเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องตลอด ๔๒ ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้ชัยตอนตัวใหญ่-อเมริกาที่ตั้งตารอการล่มสลายของระบอบออิสลามอยู่ทุกเช้าจนพลบค่ำและตั้งตารออีกครั้งจนรุ่งเช้านั้น สิ้นหวังด้วยเช่นกัน

แน่นอนที่สุดว่าทุกๆ ชัยชนะตลอดระยะเวลา ๔๒ ปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากบะรอกัตของการก้าวเดินบนวิถีทางที่อะอิมมะฮ์ผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านหญิงฟาติมะฮ์ได้ขีดเขียนและวางไว้ทั้งสิ้น

Saleh Phumesuk

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search